Ấn phẩm

Home » Tin tức » VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU

VƯỜN QUỐC GIA MŨI CÀ MAU

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (VQG Mũi Cà Mau) là điểm đến nổi tiếng mang tính địa lý, văn hóa, danh thắng và du lịch sinh thái tiêu biểu của cả nước. Đây là khu rừng ngập mặn nguyên sinh lớn nhất Việt Nam, lớn thứ hai trên thế giới, được UNESCO công nhận là 01 trong ba vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới(1) trở thành khu Ramsar thứ 2.088 của thế giới và thứ 5 của Việt Nam.

ipec.com.vn

RELATED POSTS