Khởi Nghiệp

Home » Tin tức » Thông báo về việc nhận hồ sơ tham gia thực hiện dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2022

Thông báo về việc nhận hồ sơ tham gia thực hiện dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 07/020/2022 của Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp về hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2022.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC) trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp gửi hồ sơ theo yêu cầu bên dưới:
iPEC thông báo

RELATED POSTS