Thông báo

Home » Tin tức » VĂN BẢN HẠN CHẾ RA ĐƯỜNG SAU 18H ĐỂ ĐỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

VĂN BẢN HẠN CHẾ RA ĐƯỜNG SAU 18H ĐỂ ĐỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Vừa qua, ngày 02 tháng 8 năm 2021 để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị Số 1442/QĐ-UBND về việc kéo dài giãn cách xã hội theo chị đạo của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh ra chỉ đạo:

Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 4053/UBND-TH và Công văn số 4087/UBND-NNTN, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh hạn chế tối đa ra đường kể từ 18 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau; Thời gian thực hiện là 14 ngày, kể từ 18 giờ ngày 02/8/2021.

Link Full toàn bộ văn bản: https://drive.google.com/file/d/1Ut4T8wIhYuTHs9PUy8_XOaWGv-sbNics/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS