Hỗ trợ doanh nghiệp

Home » Tin tức » THÔNG TIN PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

THÔNG TIN PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

Vừa qua, ngày 25 tháng 7 năm 2021 qua xem xét báo cáo và ý kiến đề xuất của Giám đốc sở Công Thương tại báo cáo số 198/BC-SCT ngày 22/07/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án tổchức sản xuất theo phương châm “03 tại chỗ”, “01 cung đường, 02 điểm đến” của các cơ sở sản xuất trên địa bàn quản lí.

Mọi chi tiết về thông báo tại đây: https://drive.google.com/file/d/1jiDBNrWawtlmUvMYSuDdKD0UO8wvb50p/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS