Ưu đãi đầu tư

Home » Tin tức » ƯU ĐÃI VỀ ĐẤT ĐAI

ƯU ĐÃI VỀ ĐẤT ĐAI

STT NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
2.1 Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê   – Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn các huyện trong tỉnh Cà Mau; – Dự án sử dụng đất xây dựng nhà ở cho công nhân của các KCN; – Đất xây dựng công trình cấp nước; Đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN;…
2.2 Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản Tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.
2.3 Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời hạn được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản. – Ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường; – Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; – Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; – Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

RELATED POSTS