[ux_slider slide_width=”100%” hide_nav=”true” nav_style=”simple” pause_hover=”false”] [ux_banner height=”30%” height__sm=”99.99%” slide_effect=”fade-in-fast” bg=”8527″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”96% 100%” effect=”sparkle” link=”https://backupweb.ipec.com.vn/ctkn2022/”] [/ux_banner] [ux_banner height=”30%” height__sm=”99.99%” slide_effect=”fade-in-fast” bg=”7328″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” effect=”sparkle” link=”https://madeincamau.com” target=”_blank”] [/ux_banner] [ux_banner height=”550px” height__sm=”99.99%” slide_effect=”fade-in-fast” bg=”2930″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” bg_pos=”0% 0%” effect=”sparkle”] [text_box width=”20″ width__sm=”36″ position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”90″ position_y__sm=”90″] [divider align=”center”] [button text=”XEM CHI TIẾT” color=”white” style=”shade” icon=”icon-play” link=”https://backupweb.ipec.com.vn/chuoisukien2020/”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”550px” height__sm=”99.99%” slide_effect=”fade-in-fast” bg=”665″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” effect=”sparkle”] [text_box width=”50″ width__sm=”84″ position_x=”90″ position_x__sm=”90″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″ text_align=”right”] [divider align=”right”]

HỖ TRỢ

DOANH NGHIỆP,

NHÀ ĐẦU TƯ

Đăng ký gặp gỡ, hỗ trợ hoặc tháo gỡ các khó khăn,vướng mắc trong quá trình hoạt động, đầu tư tại tỉnh Cà Mau.

[button text=”Đăng ký” link=”https://backupweb.ipec.com.vn/gap-go-thuong-truc-ubnd/”] [button text=”ĐIỆN THOẠI” color=”white” style=”outline” link=”tel:+842903540458″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”30%” height__sm=”38%” height__md=”20%” slide_effect=”fade-in-fast” bg=”2051″ bg_size=”original” bg_overlay__sm=”rgba(0, 0, 0, 0)” bg_overlay__md=”rgba(0, 0, 0, 0)” bg_pos=”5% 37%” link=”https://backupweb.ipec.com.vn/category/an-pham/”] [text_box width=”27″ position_x=”25″ position_y=”90″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”550px” height__sm=”99.99%” slide_effect=”fade-in-fast” bg=”294″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)”] [text_box width=”50″ width__sm=”100″ scale__sm=”114″ padding=”70px 30px 70px 30px” position_x=”90″ position_x__sm=”100″ position_y=”50″ position_y__sm=”50″ text_align=”right” border=”15px 15px 15px 15px” border_color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)”]

Tỉnh Cà Mau

tiềm năng &

cơ hội đầu tư

 

[button text=”Xem thêm” animate=”fadeInRight” link=”/tiem-nang-co-hoi-dau-tu-ca-mau/” class=”btn-lh-50″] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”550px” height__sm=”99%” slide_effect=”fade-in-fast” bg=”732″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.2)” link=”http://camaufestival.vn/”] [text_box width=”50″ width__sm=”100″ scale__sm=”120″ padding=”70px 30px 70px 30px” position_x=”90″ position_x__sm=”100″ position_y=”0″ position_y__sm=”50″ text_align=”right” border=”15px 15px 15px 15px” border_color=”rgba(255, 255, 255, 0.5)”]

Dịch vụ công trực tuyến Cà Mau

thủ tục hành chính

 

[button text=”TRUY CẬP” animate=”fadeInRight” link=”http://dvctt.camau.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh” target=”_blank” class=”btn-lh-50″] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [section bg=”300″ bg_size=”original”] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″]

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TỈNH CÀ MAU (iPEC)

[/col] [col span=”1″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium”] [/col] [col span=”7″ span__sm=”12″]

Ngoài chức năng tư vấn, hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp, Trung tâm còn quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn; tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp…

iEPC sẽ là địa điểm, tạo đầu mối, tư vấn trong thực hiện các chính sách đầu tư, khởi nghiệp, giúp các nhà đầu tư thuận lợi và nhanh hơn trong đầu tư và phát triển tại tỉnh Cà Mau

[/col] [/row] [row visibility=”hide-for-small”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”250px” bg=”732″ class=”banner-hover”] [text_box width=”100″ width__sm=”100″ scale__sm=”100″ position_x=”0″ position_y=”100″ text_align=”left”]

CÀ MAU Tiềm năng & cơ hội đầu tư

Trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau, bên cạnh công tác xây dựng và nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông… Cà Mau kiên quyết loại bỏ các thủ tục hành chính làm chậm việc ra quyết định đầu tư, hay làm chậm triển khai các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”250px” bg=”867″ bg_size=”original” class=”banner-hover”] [text_box width=”100″ position_x=”0″ position_y=”100″ text_align=”left”]

hỗ trợ doanh nghiệp & khởi nghiệp

Tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có yêu cầu về: thủ tục đăng kí kinh doanh; cung cấp thông tin về quy hoạch, về giá cả, thị trường…Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp gỡ Sở, ngành, thường trực UBND tỉnh kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đầu tư.

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”250px” bg=”1141″ bg_size=”original” class=”banner-hover”] [text_box width=”100″ position_x=”0″ position_y=”100″ text_align=”left”]

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN

Tỉnh Cà Mau đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, người dân, doanh nghiệp. 

[/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [section label=”covid” bg_color=”rgb(247, 250, 255)”]

tiếp cận thông tin

[row] [col span__sm=”12″] [blog_posts style=”vertical” columns=”2″ columns__md=”1″ slider_nav_style=”circle” slider_nav_position=”outside” slider_bullets=”true” auto_slide=”2000″ cat=”27,161,97,17″ title_style=”uppercase” show_date=”text” excerpt_length=”40″ comments=”false” image_height=”100%” image_width=”50″ text_align=”left” class=”blog_style1″] [/col] [/row] [/section] [section label=”tin tuc”]

ấn phẩm

[row] [col span__sm=”12″ align=”center” class=”blog-home padding-bottom-0″] [hv_news_custom style=”normal” width=”full-width” col_spacing=”small” columns__md=”1″ auto_slide=”3000″ cat=”71″ post=”10″ image_height=”100%”] [/col] [/row] [/section] [row] [col span__sm=”12″ align=”center” class=”blog-home padding-bottom-0″]

tin tức

[hv_news_custom style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″] [button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” link=”https://backupweb.ipec.com.vn/category/tin-tuc/” target=”_blank” class=”btn-lh-100″] [/col] [/row] [section label=”hỗ trợ doanh nghiệpv” bg=”347″ dark=”true”] [row] [col span__sm=”12″ margin=”0px 0px 20px 0px” align=”center” class=”blog-home padding-bottom-0″]
 

hỗ trợ doanh nghiệp & khởi nghiệp

[gap height=”15px”] [/col] [/row] [row] [col span=”5″ span__sm=”12″]

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp đơn giản, nhanh chóng

 

HỎI – ĐÁP

Các nội dung thường gặp đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Cập nhật các tin mới nhất về biến động thị trường đến các
doanh nghiệp

 

HỘI THẢO – ĐÀO TẠO

Tổ chức các sự kiện, hội thảo, đào tạo trao đổi về thị
trường, hướng nghiệp, khởi nghiệp

 

[/col] [col span=”1″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium”] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [blog_posts style=”default” columns=”1″ columns__md=”1″ auto_slide=”7000″ cat=”17,94,160″ title_size=”xlarge” title_style=”uppercase” show_date=”text” excerpt_length=”40″ comments=”false” image_height=”80%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.13)” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom-fade” text_align=”left” text_bg=”rgba(5, 5, 5, 0.53)” text_padding=”6px 0px 0px 10px” class=”blog_style2 dis-btn-slide-bd”] [/col] [/row] [/section] [section label=”Lich su kien” bg=”442″ class=”home-sukien”] [row] [col span__sm=”12″]

 

[lich_sukien_daotao linkview=”https://backupweb.ipec.com.vn/su-kien-dao-tao/”]

[/col] [/row] [/section] [section label=”tin tuc”] [/section] [section label=”thu vien”]

thư viện

[row] [col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center” class=”blog-home padding-bottom-0″] [ux_image id=”2959″ link=”https://backupweb.ipec.com.vn/xuc-tien-du-lich/ban-do-du-lich-ca-mau/”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=JLKmvghvgNY”] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=4CmmZs3B_3k”] [/col] [col span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center”] [button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” link=”https://backupweb.ipec.com.vn/thu-vien/” class=”btn-lh-100″] [/col] [/row] [/section] [section label=”lien ket” bg=”318″ bg_size=”original” dark=”true” scroll_for_more=”true”] [row v_align=”middle” h_align=”center”] [col span__sm=”12″ divider=”0″]

liên kết

[gap height=”15px”] [ux_slider freescroll=”true” hide_nav=”true” nav_pos=”outside” nav_style=”simple” timer=”1500″ class=”dis-btn-slide”] [row_inner style=”small” v_align=”middle” h_align=”center”] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”627″ img_width=”80″ pos=”left” class=”box-lk”]

Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Cà Mau

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”625″ img_width=”80″ pos=”left” class=”box-lk”]

Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [featured_box img=”2628″ img_width=”80″ pos=”left” class=”box-lk”]

Cổng thông tin Du lịch tỉnh Cà Mau

[/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner style=”small” v_align=”middle” h_align=”center”] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”center”] [featured_box img=”4973″ img_width=”150″ pos=”left” link=”https://dotip.dongthap.gov.vn/” target=”_blank” class=”box-lk”]

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″] [featured_box img=”4971″ img_width=”150″ pos=”left” link=”http://dalat-info.vn/” target=”_blank” class=”box-lk”]

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH LÂM ĐỒNG

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″] [featured_box img=”5008″ img_width=”150″ pos=”left” link=”http://xttm.vinhlong.gov.vn” target=”_blank” class=”box-lk”]

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VĨNH LONG

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”5″ span__sm=”12″] [featured_box img=”7311″ img_width=”125″ pos=”left” link=”https://napc.nghean.gov.vn/” target=”_blank” class=”box-lk”]

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN

[/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner style=”small” v_align=”middle” h_align=”center”] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_image id=”6462″ margin=”-100px 0px -100px 0px” animate=”fadeInUp” link=”https://meca.vn/” target=”_blank”] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_image id=”7042″ width=”75″ margin=”20px 20px 20px 20px” animate=”fadeInUp” link=”https://madeincamau.com/” target=”_blank”] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”] [ux_image id=”7553″ margin=”20px 20px 20px 20px” animate=”fadeInUp” link=”https://vieclam.camau.gov.vn/” target=”_blank”] [/col_inner] [/row_inner] [/ux_slider] [/col] [/row] [/section]