Thông báo

Home » Tin tức » TÓM TẮT NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2021

TÓM TẮT NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2021

Vừa qua, ngày 27 tháng 10 năm 2021 Chính Phủ đã đưa ra Nghị định số 92/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành của Nghị định số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Để người dân dễ dàng nắm rõ về những Nghị định được ban hành. Nay iPEC đăng thông tin tóm tắt về Nghị định để mọi người dân và doanh nghiệp được nắm rõ. Cụ thể như sau:

Toàn bộ Nghị định người dân và doanh nghiệp có thể quét mã QR code trong hình ảnh để xem đầy đủ thông tin hoặc xem tại đây.

iPEC

RELATED POSTS