Khởi Nghiệp

Home » Tin tức » tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong sinh viên, thanh niên

tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong sinh viên, thanh niên

Nhằm tăng cường hiệu quả triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đồng thời thúc đẩy và phát huy vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên, sinh viên trong phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong (Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn) tổ chức “Diễn đàn khởi nghiệp gắn với Chương trình OCOP trong sinh viên, thanh niên”, cụ thể như sau:

Mục tiêu: Triển khai mô hình khởi nghiệp sáng tạo OCOP với sinh viên, thanh niên trên cả nước gắn với phát triển sản phẩm OCOP của một số địa phương nhằm duy trì hoạt động khởi nghiệp sáng tạo OCOP trong sinh viên;

Chuẩn bị cuộc thi “Thanh niên, sinh viên khởi nghiệp, sáng tạo cùng chương trình OCOP” năm 2022;

Kết nối thanh niên, sinh viên với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm tạo điều kiện hiện thực hóa các mô hình khởi nghiệp của sinh viên, thanh niên;

Thành lập nhóm tư vấn phát triển ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên, sinh viên, từng bước hình thành Quy chế Khởi nghiệp Chương trình OCOP trong sinh viên thanh niên.

Đối tượng tham gia: Sinh viên, thanh niên cả nước có độ tuổi từ 16-30; Có yêu thích, đam mê các hoạt động sáng tạo, phát triển cộng đồng, khởi nghiệp; Có mong muốn học hỏi, kết nối mạng lưới để xây dựng, phát triển, triển khai dự án khởi nghiệp.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 01 – 22/11/2021. Thời gian diễn ra chương trình: Tháng 11 – 12 năm 2021. 4. Hình thức tổ chức: Tập huấn trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Zoom.

Mọi thông tin về văn bản thông báo: Có tại đây.

iPEC

RELATED POSTS