Tin tức

Home » Tin tức » Tính cấp thiết của phát triển điện gió ngoài khơi đối với Việt Nam

Tính cấp thiết của phát triển điện gió ngoài khơi đối với Việt Nam

Vừa qua, Đại sứ quán Anh phối hợp với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA) thuộc Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo kỹ thuật trực tuyến “Phát triển điện gió ngoài khơi – kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam”.

Phát triển điện gió ngoài khơi là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch trong quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo

Hội thảo là một phần hoạt động thuộc Hợp phần tài chính xanh của Chương trình Năng lượng Carbon thấp của Vương quốc Anh dành cho các nước ASEAN (LCEP). Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đã tuyên bố “Phát triển điện gió ngoài khơi là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch trong quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, đồng thời hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào 2050”.

Trước tính cấp thiết của vấn đề, nhóm tư vấn đã tiến hành nghiên cứu các nội dung, bao gồm: hiện trạng điện gió ngoài khơi của Việt Nam, những khó khăn, thách thức đối với thị trường Việt Nam trong việc huy động vốn, quy trình đấu thầu, cũng như cho thuê và cấp phép khu vực biển đối với các dự án điện gió ngoài khơi.

Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là từ Vương quốc Anh, các chuyên giá đã đưa ra khuyến nghị cho Chính phủ Việt Nam về đấu thầu, cấp phép cho thuê khu vực biển đối với dự án điện gió ngoài khơi cũng như thúc đẩy việc huy động vốn nước ngoài và thu hút vốn đầu tư cho các dự án này.

Hội thảo trực tuyến về Phát triển điện gió ngoài khơi – kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam.

Ông David McNaught – Tham tán Chính trị của Đại sứ quán Anh chia sẻ: Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam cùng với các đối tác quốc tế để hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết về khí hậu mới, phát triển và thu hút nguồn tài chính tư nhân mà quốc gia cần. Việc Bộ Công Thương tích cực tham gia quá trình này, đặc biệt trong công tác phát triển điện gió ngoài khơi chính là một tín hiệu tích cực, mang lại tác động tiềm năng và đáng kể cho sự cho việc hoạch định Quy hoạch điện VIII cũng như góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Tại Hội thảo, ông Phạm Nguyên Hùng – Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho biết: Với vị trí địa lý và điều kiện khí hậu thuận lợi, Việt Nam có tiềm năng tốt đối với năng lượng gió ngoài khơi. Công nghệ Năng lượng mới nói chung và Năng lượng tái tạo nói riêng ngày càng phát triển, chi phí sản xuất điện từ nguồn công nghệ mới này ngày càng cạnh tranh so với nguồn năng lượng truyền thống. Vì vậy, nguồn điện Năng lượng tái tạo được đánh giá sẽ giữ vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời gian tới, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Thu Hằng baoxaydung.com.vn thực hiện

RELATED POSTS