Thông báo

Home » Tin tức » Thông tin về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ VIII (năm 2022–2023)

Thông tin về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ VIII (năm 2022–2023)

Với mục đích thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của cán bộ và nhân dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Nay UBND tỉnh Cà Mau đưa ra Quyết định thành lập Ban tổ chức hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ VIII (năm 2022 – 2023). Bên cạnh đó, là đi kèm thêm quy chế tổ chức và hoạt động của Ban tổ chức hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ VIII.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh được Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật (cơ quan Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi), phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện.

Về đối tượng dự thi bao gồm mọi tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, nghề nghiệp có giải pháp kỹ thuật và giải pháp tổ chức quản lí được sáng tạo và áp dụng tại Cà Mau trong 6 lĩnh vực sau: Công nghệ thông tin điện tử viễn thông; Cơ khí, tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và đạo tạo; Thì đều có quyền đăng ký tham gia dự thi.

Hồ sơ dự thi bao gồm 3 Bộ ( thông tin có tại đây).

Hồ sơ được gửi trực tiếp về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan Thường trực Ban tổ chức cuộc thi) theo địa chỉ: Số 63, đường 1 tháng 5, phường 5, thành phố Cà Mau, điện thoại: (0290) 3838595.

Hoặc gửi về Ban Tổ chức Hội thi các huyện, thành phố Cà Mau tổng hợp để gửi cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Hoặc gửi qua bưu điện (nếu gửi qua bưu điện thì ngày, tháng, năm ghi trên con dấu của cơ quan bưu điện nơi gửi, được tính là ngày nộp hồ sơ dự thi).

Thời gian nhận, chấm điểm giải pháp và trao thưởng: Thời gian nhận là từ ngày 1-1-2023 đến hết ngày 1-7-2023.

Chấm thi và trao thưởng tuyển chọn một số giải pháp đạt giải dự thi để tham dự Hội thi toàn quốc bắt đầu vào ngày 2-7-2023 đến cuối tháng 8 năm 2023.

Tháng 11 và tháng 12 năm 2023: tổng kết Hội thi lần thứ VIII và phát động Hội thi lần thứ IX (2024-2025).

Tất cả mọi thông tin liên quan đến hội thi: Có tại đây.

RELATED POSTS