Covid-19

Home » Tin tức » THÔNG TIN TỔNG HỢP VỀ COVID – 19 TRONG THỜI GIAN QUA CỦA TỈNH CÀ MAU

THÔNG TIN TỔNG HỢP VỀ COVID – 19 TRONG THỜI GIAN QUA CỦA TỈNH CÀ MAU

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp ở Thành Phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền tây. Vừa qua Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn hỏa tốc cho các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về việc triển khai thực hiện giản cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16/CT – TTg. Đây là một quyết định khó khăn nhưng đúng đắn để kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong giai đoạn khó khăn này.

Thông tin toàn bộ nội dung công văn: https://drive.google.com/file/d/15sXKU5G5rwA8NqGM8mUAAADKeSwbobsz/view?usp=sharing

Các văn bản công văn có liên quan:

 1. Văn bản cập nhật ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ: https://drive.google.com/file/d/1uybLBJjO_bDrszTJd2Z-5WyDrYqqczlL/view?usp=sharing
 2. Thông báo về việc giảm thời gian cách ly tập trung: https://drive.google.com/file/d/1RoE6-BTcm4_hHRKD4OBn9EwXDBBhsext/view?usp=sharing
 3. Văn bản triển khai thực hiện nội dung thông báo số 249/TB-BGTVT: https://drive.google.com/file/d/1zbhb-hkpHKlh2igvBv30L4mg2sAL4SM1/view?usp=sharing
 4. Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến giao ban hàng ngày: https://drive.google.com/file/d/1kK7HDhaWAOd92f5G0TNKdAVqF_JwlBNl/view?usp=sharing
 5. Văn bản thông báo việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tể F1 tại nhà: https://drive.google.com/file/d/1rGILlyCiSAfhWMgbyM3hERB0vqG_qtJG/view?usp=sharing
 6. Văn bản thông báo việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tể F1 tại nhà của Bộ Y Tế: https://drive.google.com/file/d/1FiUwX1y0mCaBMxBc0mCwoRoYEWFM2otv/view?usp=sharing
 7. Văn bản triển khai ý kiến chỉ đạo của thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid – 19: https://drive.google.com/file/d/1B2tDUuEQAM4zE_7zvPocXInUBp_YLQT8/view?usp=sharing
 8. Công văn hỏa tốc của Văn phòng Chính phủ: https://drive.google.com/file/d/1PDpZWkQvYWL8EVIJKcWVXWUGiNWvj5_6/view?usp=sharing
 9. Văn bản của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam: https://drive.google.com/file/d/1qvsfojbLyqvzoAzU4uaIxMkQULHIc1yH/view?usp=sharing
 10. Văn bản hỏa tốc của Sở Giao Thông Vận Tải về việc phối hợp quản lí người và phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào tỉnh: https://drive.google.com/file/d/1aGm8igQ59I1__n8BS9PUVe7AG4eGceq9/view?usp=sharing
 11. Kế hoạch điều chỉnh bổ sung các khu vực cách ly tập trung: https://drive.google.com/file/d/1r5d2Qar4zbfJYtrvnPFhjyQ9yhZy-xkZ/view?usp=sharing
 12. Kế hoạch thực hiện người dân gặp khó trong tình hình dịch: https://drive.google.com/file/d/1sjBohIBCyR75B5dKHEUdcIr4s5VYihmG/view?usp=sharing
 13. Công văn hỏa tốc của Văn phòng Chính phủ: https://drive.google.com/file/d/1keNnLxRh6H8jaNf6088WkyfcYliRHtx2/view?usp=sharing
 14. Quyết Định áp dụng chỉ thị 16 /CT-CTg của Thủ tướng Chính phủ trên Địa bàn Tỉnh: https://drive.google.com/file/d/1syziLtKFMjvxOn8P5qMu1OJpqwpCQdZQ/view?usp=sharing
 15. Văn bản hướng dẫn nội dung Kế hoạch số 96/KH-UBND: https://drive.google.com/file/d/1DHOpBKDF5U-LR4Q91MoMzd1tRjkbnq79/view?usp=sharing
 16. Mẫu thẻ của người lao động trong thời gian cách ly: https://drive.google.com/file/d/1mD1kijXBELvOfe4zqbCYVCd8zKSaNs2X/view?usp=sharing
 17. Văn bản hỏa tốc về việc triển khai công văn số 4884/TCĐBVN-ATGT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: https://drive.google.com/file/d/1_56pXJNgrDMQONz9isv4joJP42V9xhGe/view?usp=sharing
 18. Văn bản triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống Covid-19: https://drive.google.com/file/d/1Q0XYhMdd5xTY0Z7Hv8UJwCfu9nLT80iT/view?usp=sharing
 19. Văn bản triển khai một số giải pháp cấp bách về việ giản cách xã hội: https://drive.google.com/file/d/1E0I0LLcr7RAGpHwMq4_dyLyv7eWaronk/view?usp=sharing
 20. Thông tin người liên hệ tiếp nhận phản ánh phòng chống dịch: https://drive.google.com/file/d/1wGAs6USKBRY-AEPZrtG835Ts_Y_CRWy0/view?usp=sharing
 21. Văn bản hỏa tốc về việc triển khai Công văn số 969/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1361/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: https://drive.google.com/file/d/1zl9L2Sqqg9ViBwJONGsWU_unSLsYol2W/view?usp=sharing
 22. Văn bản hỏa tốc về việc triển khai công văn số 969/TTg-KGVX và quyết định số 1361/QĐ-UBND: https://drive.google.com/file/d/1znKbaML1znYGDlEeZn9qEDXPO7tRUwpz/view?usp=sharing
 23. Văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh Cà Mau Sở Thông Tin và truyền thông : https://drive.google.com/file/d/1nGLvraMvXNclMQzmaOJAm_SmBE4T42iL/view?usp=sharing
 24. Văn bản của Sở thông tin và truyền thông về việc tuyển truyền các chỉ đạo của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền: https://drive.google.com/file/d/1Z_YVcD32P3hCYcDD6zjSzmbgtBxRfM_9/view?usp=sharing
 25. Văn bản hỏa tốc về việc triển khai mẫu giấy đi đường cho công nhân và người lao động: https://drive.google.com/file/d/1_6TKQCs9u9No_4fKDzyg78t4Zwyw1Hlm/view?usp=sharing
 26. Công văn khẩn về việc khuyến cáo tổ chức, cá nhân cần thực hiện trong thời gian giản cách xã hội: https://drive.google.com/file/d/16v5lXNcJyL3wwt1dZB_WNBbq5Zdr4spQ/view?usp=sharing
 27. Công văn số 3866 về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh: https://drive.google.com/file/d/1B57jSS42jspk5mN2O3kFg25Yiad0W0BH/view?usp=sharing
 28. Công văn khẩn về việc thông tin tuyên truyền ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh: https://drive.google.com/file/d/1_cG_yld7fJ_6OViwkfdrY1rDB5Yr3V-e/view?usp=sharing
 29. Công văn hỏa tốc số 3887/UBND-XD về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 6973/BGTVT-VT ngày 18/07/2021: https://drive.google.com/file/d/1JQIzT_RLYk5LTUhlTBp8JnjQ6Wv1xYhJ/view?usp=sharing
 30. Công văn số 1321/SCT-QLCN về việc triển khai Công văn số /3840/UBND-KGVX ngày 18/07/2021: https://drive.google.com/file/d/1RUkcRU3b5_TBlt3HBTXNrJ1D6E_4Gaja/view?usp=sharing
 31. Công văn số 6779/BGTVT-VT về việc ưu tiên xét nghiệm cho người điều khiển phương tiện vận tải: https://drive.google.com/file/d/1F060Ilt4Q6G8Z4rmK-cBDWvmvvPjS-YG/view?usp=sharing
 32. Văn bản hỏa tốc số 42 của PCĐ phòng chống dịch về việc lập các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên đường thủy nội địa: https://drive.google.com/file/d/1L5fP3Hkoy7FlR7RBW6ZXp78I6XKv5CUE/view?usp=sharing
 33. Công văn hỏa tốc số 3888 của UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện nội dung công văn số 4972/TCĐBVN-ATGT ngày 17/07/2021: https://drive.google.com/file/d/1wgkLIjM4cAvm5s4qOSrzITwJk2uR_oQk/view?usp=sharing
 34. Văn bản số 1431/SGTVT-VT về việc hướng dẫn đăng ký thẻ nhận diện ô tô vận tải hoạt động thuận lợi trện các luồng xanh quốc gia và của tỉnh trong phòng chống dịch COVID: https://drive.google.com/file/d/1NmGkxAVLhb75KuCpQSCRJZGgw9SwQbf5/view?usp=sharing
 35. Văn bản số 3276 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch COVID-19: https://drive.google.com/file/d/1cnNjAReyZ4XLj-1gKCjfki69DzZxJN6t/view?usp=sharing
 36. Văn bản số 4972/TCĐBVN-ATGT về việc cập nhật, công bố luồng xanh quốc gia lưu thông trên Quốc lộ: https://drive.google.com/file/d/14flOJ1wcpuOAzKFsTC3g7kz2mfimcBNZ/view?usp=sharing
 37. Văn bản số 3886 của UBND Tỉnh về việc triển khai Công văn số 5017/TCĐBVN-VT ngày 19/07/2021: https://drive.google.com/file/d/1XS_MK2bnccxAtdRzepOX–x2WETbtdea/view?usp=sharing
 38. Văn bản hỏa tốc số 191/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Châu tại cuộc họp thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19: https://drive.google.com/file/d/1H53HIgyAtNo4vcOIACnJeuaY-zo-5yVn/view?usp=sharing
 39. Văn bản số 5017/TCĐBVN-VT về việc tạo thuận lợi cho các phương tiện hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16: https://drive.google.com/file/d/1I2AY0Bp3MVT75W2ShSgHc-z5jQGNnFRY/view?usp=sharing
 40. Văn bản số 192/VPCP thông báo kết luật của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng, chống dịch COVID-19: https://drive.google.com/file/d/1n26JnuLxjrzhkfNA5LsvfWr-SxslJ-DI/view?usp=sharing
 41. Văn bản số 3850/UBND-XD về việc triển khai nội dung thông báo số 250/TB-BGTVT ngày 16/07/2021: https://drive.google.com/file/d/1tw1LjTQdd6J7Pw3h9257mqKZ4DqPC9fF/view?usp=sharing
 42. Văn bản hỏa tốc số 3868/UBND-XD về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/07/2021: https://drive.google.com/file/d/13e_8AETEpcvNiScSf5fmIayJ3U_WgAaV/view?usp=sharing
 43. Văn bản số 250/TB-BGTVT Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 17 tháng 7 năm 2021: https://drive.google.com/file/d/1XUcKVBY1s68BllbSJtyib8UADWv6-wf6/view?usp=sharing
 44. Văn bản số 4977/TCĐBVN-VT về việc hướng dẫn xây dựng “Luồng xanh” : https://drive.google.com/file/d/1ka7tjEmFzwvE-K5ygSruAzytRvqe_jsv/view?usp=sharing
 45. Văn bản số 1437/SGTVT-VT về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19: https://drive.google.com/file/d/1o0GyfjDSNUr9aTLA5wmWxnmtbXvAeGNJ/view?usp=sharing
 46. Văn bản số 28/TB-BQLKDLQGMCM về việc tạm ngừng đón, nhận khách: https://drive.google.com/file/d/1Fl5fXo7rdzNebC0evV4ZuHj7A20kK9Du/view?usp=sharing
 47. Văn bản số 321-CV/TU về việc triển khai ý kiến Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19: https://drive.google.com/file/d/1-kMXBzDqH8kcOEZgkct5o5A2zpwxktAc/view?usp=sharing
 48. Văn bản số 482/TTCS-TT về việc Tuyên truyền chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022: https://drive.google.com/file/d/1rSJMRLLLsYWdelBhIMQJWWVzXPmitHYM/view?usp=sharing
 49. Văn bản hỏa tốc số 1026/STTTT-TTBCXB về việc thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền: https://drive.google.com/file/d/1Wsa6-sLIT_HHvvXOWehVXXkDO3ti01MR/view?usp=sharing
 50. Văn bản Số 3940/UBND-XD về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4920/VPCP-KGVX ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc kiểm soát hoạt động chuyến bay thương mai và di biến động từ Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp: https://drive.google.com/file/d/1v3ERA5TsyqwzR22mYZAkoIh7Zzk0pTkT/view?usp=sharing
 51. Văn bản Thống báo số 3315/VP-TB về ý kiến kết luật của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID 19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) : https://drive.google.com/file/d/1W4bv8cipiBcXjDSZprmo6mCd07vySMI_/view?usp=sharing
 52. Công văn số 4920/VPCP-KGVX về việc kiểm soát hoạt động chuyến bay thương mai và di biến động từ Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp: https://drive.google.com/file/d/1NP5CyHusl7wri8QvmqtDIXTrOlQ9EwAn/view?usp=sharing
 53. Công văn hỏa tốc số 1580/CĐTNĐ-VT-ATGT về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ: https://drive.google.com/file/d/1a2siAB3QDXjPnUwJqn67SUOjDYy63LSL/view?usp=sharing
 54. Văn bản hỏa tốc số 3943/UBND-XD về việc triển khai Công văn số 5121/TCĐBVN-TC ngày 22/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: https://drive.google.com/file/d/1MzqJViM-NNLWBX7MZHTB8b6qrJwab2bS/view?usp=sharing
 55. Văn bản hỏa tốc Số 3822/UBND – KT về việc thực hiện chính sách cho vay, trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: https://drive.google.com/file/d/131RlEXi3jFBvDhj6QUjGTSuSv0qG6R_L/view?usp=sharing
 56. Công văn số 5121/TCĐBVN-TC về việc miễn phí cho xe quân sự lưu thông qua trạm thu phí thực hiện chiến dịch tiêm chủng Vaccin Covid-19: https://drive.google.com/file/d/1kpeidFXjkpWDiwV6t1XEoxBzFaBbpehP/view?usp=sharing
 57. Văn bản số 485/BC-UBND báo cáo vụ việc cấp giấy xác nhận đi đường cho công dân không đúng quy định trong thời gian giản cách xã hội theo Chỉ thị Số 16/CT-TTg: https://drive.google.com/file/d/1lKlvv0oQJXxRC1xEZbhI_Ex3pwaGFmoL/view?usp=sharing
 58. Văn bản số 6211/NHCS-TDNN về việc phối hợp cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất của Ngân hàng Chính sách Xã hội: https://drive.google.com/file/d/120R2n8clxj3Zyp9tDGWnUizNRgqBOvQI/view?usp=sharing
 59. Văn bản số 484/BC-UBND báo cáo vụ việc cấp giấy xác nhận đi đường cho công dân không đúng quy định trong thời gian giản cách xã hội theo Chỉ thị Số 16/CT-TTg: https://drive.google.com/file/d/1udB_LumNDGua6psOxiewzB7qlCEiDxCA/view?usp=sharing
 60. Công văn số 5093/TCĐBVN-TC về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phong chống dịch Covid-19: https://drive.google.com/file/d/1Hdb8ykuyzlUzpC-kowWu8A36ll9xwNA1/view?usp=sharing
 61. Văn bản số 3961/UBND-XD về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 5093/TCĐBVN-TC ngày 21/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: https://drive.google.com/file/d/1M_D5hRaFROuErlD5mBMHQD_zhAZaDq0l/view?usp=sharing
 62. Văn bản Số 1032/STTTT-TTBCXB về việc thông tin tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (tuần thứ 29 – lần thứ 3): https://drive.google.com/file/d/1yudklPLLiwWVPGTo-F5DPpEqQy0Md_m0/view?usp=sharing
 63. Văn bản hỏa tốc Số 1047/STTTT-TTBCXB về việc thông tin tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền (tuần thứ 29 – lần thứ 4): https://drive.google.com/file/d/1dYcWOIud1dt4_8S1q5yI-w55fAhD-oEr/view?usp=sharing
 64. Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho một số nhóm đối tượng ưu tiên đợt 3 nắm 2021: https://drive.google.com/file/d/1xUxkvuWzb409u2TNn4PpwPnSixnRRWPP/view?usp=sharing
 65. Công văn số 501/TTCS-TT về việc tuyên truyền kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu: https://drive.google.com/file/d/1aVaVcyxOsHhI8X4VwoviaIo4zw4fnrtH/view?usp=sharing
 66. Quyết định số 1035/QĐ-BTTTT Phê duyệt Kế hoạch đảm bảo hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giản cách xã hội: https://drive.google.com/file/d/12HTpkR_yQ_N6Oy84EuCxPSaL2acs23cl/view?usp=sharing
 67. Kế hoạc số 101/KH-UBND về việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau: https://drive.google.com/file/d/13fTc6OtOp4bCZFEgc_wJQ3Dd1vJurCWi/view?usp=sharing
 68. Văn bản hỏa tốc số 4021/UBND-TH về việc tập trung thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID – 19: https://drive.google.com/file/d/1l18xfO9m8DcanaCc7H9UhQ3cgxZiKL2A/view?usp=sharing
 69. Văn bản số 100/TB-UBND thông báo về việc phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn xã Khánh An, huyện U Minh: https://drive.google.com/file/d/1WE74Dm8akui84hbO_suyWYPcsDVcLhLk/view?usp=sharing
 70. Văn bản hỏa tốc số 1063/STTTT-TTBCXB về việc thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Bộ TTTT, UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền (tuần 30- lần 1): https://drive.google.com/file/d/1VAmGRO6vjc766swF3hulOzUZIfGd6sA1/view?usp=sharing
 71. Công văn số 5223/TCĐBVN-VT Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode trong “luồng xanh”: https://drive.google.com/file/d/1CnCoPWRc7mYXzEJUPS5Q6tLKoOe01eC2/view?usp=sharing
 72. Văn bản số 4032/UBND-XD về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 5223/TCĐBVN-VT cảu Tổng cục Đường bộ Việt Nam: https://drive.google.com/file/d/1MFQUcSnBa8hQ1RqmxlvZQ4fSXP8VTvZW/view?usp=sharing
 73. Thông báo số 07/TB-iPEC về việc hỗ trợ kết nối giữa các doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến”: https://drive.google.com/file/d/1e7WMwX-VoDzkoc4pki6O7vwpqRyei7Yd/view?usp=sharing
 74. Văn bản hỏa tốc số 4021/UBND-TH về việc tập trung thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19: https://drive.google.com/file/d/1EhxcVNL_vniawmjI3wk-Onz2qBfLSBht/view?usp=sharing
 75. Công văn Số 1519/SGTVT -VT về việc phối hợp trong công tác hỗ trợ, quản lý người và phương tiện vận chuyển hàng hóa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 : https://drive.google.com/file/d/1PeuI1gRg6HVZ_tByz-Ha8wxfszhlroRh/view?usp=sharing
 76. Công văn số 5219/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT về việc tổ chức thu phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19: https://drive.google.com/file/d/1BNZkInLIB9Mk7l3TpOHeWD9XsiCqn46P/view?usp=sharing
 77. Văn bản số 4049/UBND-XD về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 5219/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam: https://drive.google.com/file/d/1DghaxVOkyTrqNSYi-qJEYhBAzFzmY7V8/view?usp=sharing
 78. Công văn số 1960/ĐS-KHKD về việc tổ chức vận chuyển người dân từ các tỉnh phía Nam về địa phương bằng đường sắt: https://drive.google.com/file/d/1eONdYGnm6qohMeDDY4F6rHLViP6qN7xj/view?usp=sharing
 79. Văn bản số 4048/UBND-XD về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1960/ĐS-KHKD của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: https://drive.google.com/file/d/1-7DxOVB7fxVaTbzWYaCEmtc-17_oHZWm/view?usp=sharing
 80. Văn bản hỏa tố số 4053/UBND-TH về việc chấn chỉnh các hoạt động vận chuyển hàng hóa và cấm ra đường sau 18 giờ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp: https://drive.google.com/file/d/1UdGFy5tYpXCu-mw_xAM5KbWvtaQHG_Hy/view?usp=sharing
 81. Văn bản hỏa tốc số 1073/STTTT-TTBCXB về việc thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Bộ TTTT, UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền (tuần 30- lần 3): https://drive.google.com/file/d/11yyvMbIOKx29sbBFJXSUljfLxcb626NH/view?usp=sharing
 82. Công văn Số 4135/UBND-XD về việc triển khai nội dung Công văn Số 7833/BGTVT-VT: https://drive.google.com/file/d/1OpUowTpVDwlcHgv1DXdn-b_c_mMKWlxC/view?usp=sharing
 83. Công văn Số 4087/UBND-NNTN về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong sản xuất, thi công công trình và việc hạn chế đi lại: https://drive.google.com/file/d/1OjTG2gktoAMxqFFRqBpWmCrw9a1JTmn3/view?usp=sharing
 84. Công văn Số 3435/VP-KGVX về việc nâng cao chất lượng truyền thông phòng, chống dịch Covid-19: https://drive.google.com/file/d/1vC24FLHRSyRWo1S1kXakWcnOyUtg4cf_/view?usp=sharing
 85. Công văn Số 7833/BGTVT-VT về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người trên phương tiện vận chuyển: https://drive.google.com/file/d/11BGg3LNrtQqpiuOvaQMZug70piMmdHej/view?usp=sharing
 86. Công văn số 59/BCĐ về việc tham mưu xây dựng kế hoạch đảm bảo sản xuất, đời sống, an sinh xã hội, an ninh trật tự theo các kịch bản dịch bệnh Covid-19: https://drive.google.com/file/d/16fq9Sd_7SHQ3-IVLUyoPrOemfaEe4w3d/view?usp=sharing
 87. Công văn Số 6006/BYT-TT-KT về việc tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19: https://drive.google.com/file/d/13raCKfqkCQ4jzWJfXts5PrXqvbZ6XSYI/view?usp=sharing
 88. Công văn Số 4124/UBND-XD về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn Số 5354/TCĐBVN-VT: https://drive.google.com/file/d/19MYMiqGQ3jo2bXrvPh5jVeW5leynSrtw/view?usp=sharing
 89. Công vắn Số 5354/TCĐBVN-VT về việc vận chuyển công nhân, chuyên gia đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16: https://drive.google.com/file/d/1bCU2dTvzULWNwUQ_ZPz22dF_zL0Ld7KP/view?usp=sharing
 90. Công văn Số 4136/UBND-KGVX về việc hạn chế ra đường sau 18 giờ để phòng, chống dịch Covid-19: https://drive.google.com/file/d/1wFDhzylBUjABgj9VmmceBfcXA0SXcrbL/view?usp=sharing
 91. Công vắn Số 57/BCĐ về việc siết chặt công tác kiểm soát tại các chốt, bến bãi và chế độ báo cáo: https://drive.google.com/file/d/1uZmoV6NV495vsnDgxE5uxDVSQ2NureT3/view?usp=sharing
 92. Công văn Số 2615/TCT-CV về việc phối hợp báo cáo kết quả phòng, chống dịch Covid-19: https://drive.google.com/file/d/1Oozwy-YOXn7iY2vOVylYub06zTWTDdjf/view?usp=sharing
 93. Văn bản Số 61/KH_BCĐ về kế hoạch thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau: https://drive.google.com/file/d/1tx7TzVowWwOhmlBm9YPaxtCuZ-CyXDDx/view?usp=sharing
 94. Văn bản hỏa tốc số 1080/STTTT-TTBCXB về việc thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Bộ TTTT, UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền (tuần 30- lần 4): https://drive.google.com/file/d/1MldL5GT3-aqyQ4blIL7PkmoxkBegiyP6/view?usp=sharing
 95. Văn bản hỏa tốc số 1111/STTTT-TTBCXB về việc thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Bộ TTTT, UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền (tuần 31- lần 2): https://drive.google.com/file/d/1bBvQ2Ix8XNKDSkVnVbtKDPeEfcaL4QHn/view?usp=sharing
 96. Văn bản hỏa tốc số 1126/STTTT-TTBCXB về việc thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Bộ TTTT, UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền (tuần 31- lần 3): https://drive.google.com/file/d/1L1_zD1cjbGsJ5JbEgxQmepx5MQE7-lG6/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS