Thông báo

Home » Tin tức » THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÀ SOÁT, CẬP NHẬT SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, KHÔNG GIAO KẾT HĐLĐ LÀM CÁC NGHỀ/ CÔNG VIỆC BỊ TẠM DỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÀ SOÁT, CẬP NHẬT SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, KHÔNG GIAO KẾT HĐLĐ LÀM CÁC NGHỀ/ CÔNG VIỆC BỊ TẠM DỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ điểm 12, Mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Điểm 11, mục II, Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thực hiện Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 của Ủy ban nhân dân, tỉnh Cà Mau áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, dẫn đến nhiều người dân, lao động làm việc không theo hợp đồng lao động bị mất việc làm, gặp nhiều khó khăn do tác động bởi dịch Covid-19.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát lao động không giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền để thực hiện phòng chống Covid-19.

Kết quả, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ theo thẩm quyền tại Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 09/8/2021.

Về các đối tượng được hỗ trợ: Lao động tự làm trong các dịch vụ ăn, uống tại hộ gia đình, mua ve chai, tài xế xe cho dịch vụ chở khách hoặc tự làm, xe ôm, giúp việc nhà, dịch vụ làm đẹp (hớt tóc, gội đầu, nail, uốn tóc), bán hàng rong không có địa điểm cố định, công nhân sơ chế, cơ sở lưu trú, đò dọc vận chuyển khách, cơ sở giáo dục đào tạo.

Điều kiện được hỗ trợ: Có thời gian ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 06/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

– Không trong thời gian đang hưởng lương, hưởng Bảo hiểm thất nghiệp.

Bị mất việc làm hoặc ngừng việc có mức thu nhập hàng tháng dưới 1.500.000 đồng/người .

Mọi thông tin về việc hỗ trợ, người lao động có thể liên hệ đến đầu mối liên hệ tiếp nhận thông tin hỗ trợ: Sở Lao động Thương bình và Xã hội: Ông Nguyễn Việt Nhân, Điện thoại: 0918571107. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp: Ông Lê Trần Anh Hùng, Điện thoại: 0908736777. Hiệp hội Doanh nghiệp: Ông Dương Tùng Lâm, Điện thoại: 0946956966.

Link Công văn hỗ trợ (có mộc đỏ): https://drive.google.com/file/d/1jtTWvHhni1why4HppMU-CgId6jwpGfJI/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS