Thông báo

Home » Tin tức » THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ KẾT NỐI GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN “3 TẠI CHỖ” HOẶC “1 CUNG ĐƯỜNG 2 ĐIỂM ĐẾN”

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ KẾT NỐI GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN “3 TẠI CHỖ” HOẶC “1 CUNG ĐƯỜNG 2 ĐIỂM ĐẾN”

Thực hiện Công văn số 4021/UBND-TH ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc tập trung thực hiện, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Theo đó, đề nghị tất cả các cơ sở sản xuất công nghiệp phải hoàn thành xây dựng và thực hiện phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến” kể từ 00h ngày 30/07/2021 đến khi có thông báo mới.

Nội dung đầy đủ của văn bản hỗ trợ: https://drive.google.com/file/d/1XHCZW2sWMT0by60VngMoCUM9n3jGzKGJ/view?usp=sharing

RELATED POSTS