Thông báo

Home » Tin tức » Thông báo về việc bổ sung thêm khách sạn thực hiện công tác phòng, chống dịch COVI-19

Thông báo về việc bổ sung thêm khách sạn thực hiện công tác phòng, chống dịch COVI-19

Căn cứ Công văn số 4627/UBND-KGVX ngày 19/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc thực hiện nội dung kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, hiện tại các khách sạn, nhà nghỉ thực hiện cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã sắp hết số lượng phòng cách ly công dân tập trung.

Bộ CHQS tỉnh kính trình Sở Chỉ huy phòng, chống dịch covid-19 tỉnh ban hành quyết định kích hoạt mới khách sạn cách ly tập trung (file đính kèm).

iPEC

RELATED POSTS