Thông báo

Home » Tin tức » THÔNG BÁO KHẨN: VỀ VIỆC KHAI BÁO Y TẾ KHI ĐẾN CÁC KHU VỰC CÓ NGƯỜI NHIỄM BỆNH

THÔNG BÁO KHẨN: VỀ VIỆC KHAI BÁO Y TẾ KHI ĐẾN CÁC KHU VỰC CÓ NGƯỜI NHIỄM BỆNH

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND Thành phố Cà Mau thông báo đến tất cả công dân trên địa bàn thành phố Cà Mau và các huyện trong tỉnh Cà Mau như sau:

Từ ngày 31/07/2021 đến nay, những công dân đến đường kênh Bảng nước ngọt, nhà văn hóa khóm 4, phường 6, hẻm 93, các tuyến hẻm giao cắt với đường kênh Bảng nước ngọt thuộc khóm 4, khóm 5, phường 6 thành phố Cà Mau (theo sơ đồ bên dưới) liên hệ đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế phòng, chống dịch kịp thời.

iPEC

RELATED POSTS