Thông báo

Home » Tin tức » Thông báo: Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (8h, 19/5/2020) nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó dịch Covid-19

Thông báo: Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp (8h, 19/5/2020) nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó dịch Covid-19

Thời gian: 01 buổi sáng, từ 08 giờ – 12 giờ ngày 09 tháng 5 năm 2020.

Hội nghị trực tuyến phát trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Đây là Hội nghị trực tuyến quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó dịch Covid-19 cho doanh nghiệp do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Cùng dự Hội nghị với Thủ tướng có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao,Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, VP Trung ương Đảng, VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước; Các Ủy ban của Quốc hội: Kinh tế, Tài chính – Ngân sách, Pháp luật, Kiểm toán nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, VCCI, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Các Ngân hàng: BIDV, Chính sách xã hội Việt Nam, HHDN nhỏ và vừa Việt Nam, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

iPEC trân trọng thông báo đến Quý doanh nghiệp được biết để theo dõi Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp.

RELATED POSTS