Thông báo

Home » Tin tức » THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN “LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH” VÀ CUỘC THI “NỮ DOANH NHÂN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐỂ THÀNH CÔNG”

THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN “LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH” VÀ CUỘC THI “NỮ DOANH NHÂN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐỂ THÀNH CÔNG”

Căn cứ Công văn số 2455/XTTM-CNTT ngày 14 tháng 09 năm 2021 của Cục Xúc tiến Thương mại về việc phối hợp tổ chức khóa huấn luyện “Lập kế hoạch kinh doanh” và Cuộc thi “Nữ doanh nhân Lập kế hoạch kinh doanh để thành công”.

Nay Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC) trân trọng thông báo đến Quý doanh nghiệp thông tin về Khóa huấn luyện và Cuộc thi như sau:

1.Về khóa huấn luyện “Lập kế hoạch kinh doanh” :

Thời gian: 8:00 -12:00, ngày 24 tháng 09 năm 2021.

Hình thức: Trực tiếp thông qua nền tảng Zoom.

Về nội dung/Chương trình: Tài liệu kèm theo.

Thành phần: Lãnh đạo, giám đốc điều hành, quản lí doanh nghiệp; Các cá nhân, cán bộ, nhân viên chuyên trách từ tổ chức/doanh nghiệp mong muốn nâng cao năng lực Lập kế hoạch kinh doanh; Đặc biệt ưu tiên các doanh nhân nữ.

2.Về Cuộc thi “Nữ doanh nhân Lập kế hoạch kinh doanh để thành công” :

Về đối tượng: Lãnh đạo/quản lí là nữ từ hợp tác xã, chủ cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Các doanh nhân nữ có kế hoạch khởi nghiệp hoặc có mong muốn nâng cao năng lực Lập kế hoạch kinh doanh.

Điều kiện dự thi: Là doanh nghiệp Việt Nam, có đăng ký kinh doanh hợp lệ (dưới 10 năm hoạt động); Khuyến khích các kế hoạch kinh doanh xúc tiến xuất khẩu; Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp mình làm chủ.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, số 02 Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau. Điện thoại: 0908736777 (Anh Hùng).

Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 23/09/2021.

Nay iPEC trân trọng thông báo đến Quý doanh nghiệp được biết và tham gia.

Link thông báo (có mộc đỏ): https://drive.google.com/file/d/12JLimUtUXVNkZ7BRhk_tnLox3mN-snb8/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS