Thông báo

Home » Tin tức » tham gia đăng ký chủ trì thực hiện các dự án thuộc Chương trình Xây dựng bảo hộ và quản lý phát triển cho các sản phẩm đặc thù và đặc sản ở địa phương năm 2021

tham gia đăng ký chủ trì thực hiện các dự án thuộc Chương trình Xây dựng bảo hộ và quản lý phát triển cho các sản phẩm đặc thù và đặc sản ở địa phương năm 2021

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; Căn cứ Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2021 và 03 chương trình khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2025; Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-SKHCN ngày 14/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt dự án thực hiện năm 2021 (lần 2) thuộc Chương trình Xây dựng bảo hộ và quản lý phát triển cho các sản phẩm đặc thù và đặc sản ở địa phương do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau thông báo để các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký chủ trì thực hiện 02 dự án thuộc Chương trình xây dựng bảo hộ và quản lý phát triển cho các sản phẩm đặc thù và đặc sản ở địa phương năm 2021 (lần 2) đã được Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt, bao gồm:

Dự án: Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “đũa đước Mũi Cà Mau”

Dự án: Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “than đước Mũi Cà Mau”

Với mục tiêu cần đạt:

Khai thác có hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương.

Đăng ký thành công và đạt được Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể.

Xây dựng hệ thống các văn bản quản lý việc sử dụng.

Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án bao gồm: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký) và 01 bản điện tử (không đặt mật khẩu), niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ các thông tin về tên dự án, danh mục tài liệu trong hồ sơ; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn chủ trì dự án, tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án và thông tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email) và gửi trước 17 giờ 00, ngày 19/10/2021.

Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Số 298, Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn trả kết quả.

Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh COVID, trước khi nộp Hồ sơ đơn vị cần liên hệ qua Tổng đài dịch vụ hành chính công để đặt lịch hẹn làm việc (Điện thoại: 08.27.27.1022).

Mọi thông tin cần trao đổi thêm xin liên hệ: Phòng Quản lý chuyên ngành – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau (Số 263 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Điện thoại: 02903 550062).

File biểu mẫu tổng hợp: https://drive.google.com/drive/folders/1keR0MkHe7wFLwCG1zCanDwQGEzS_NuyH?usp=sharing

Link văn bản( có mộc đỏ): https://drive.google.com/file/d/1K9PqljAb1L5_WLk5AJ8-611CybPW1bqG/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS