Thông tin Cà Mau

Home » Tin tức » Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau triển khai công tác Tư pháp năm 2022

Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau triển khai công tác Tư pháp năm 2022

 Ngày 12/01, Sở Tư pháp tỉnh tổ chức họp trực tuyến với 9/9 huyện, thành phố triển khai công tác Tư pháp năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân thừa uỷ quyền Chủ tịch UBND tỉnh trao Danh hiệu tập thể xuất sắc cho 03 đơn vị thuộc Sở, tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Tư pháp năm 2021.

Theo báo cáo tổng kết của Sở Tư pháp nêu rõ: Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, là năm tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã tác động lớn đến tình hình KT-XH nói chung và việc triển khai công tác tư pháp nói riêng, nhưng toàn ngành Tư pháp đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của tỉnh.

Đồng thời, Sở Tư pháp đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể 87/87 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trước thời hạn, đạt 100%. Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 15/17 nghị quyết, đạt 88,23% và trình UBND tỉnh ban hành 52/71 quyết định, đạt 73,2%.

Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), hoàn thiện thể chế ngày càng được nâng lên rõ rệt; công tác theo dõi thi hành pháp luật; xử lý vi phạm hành chính luôn được quan tâm, chú trọng thực hiện; nhiều đơn vị, địa phương có cách làm hay, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…

Song song đó, công tác Cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực; công tác giải quyết TTHC được tăng cường, đẩy mạnh việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 4; phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà.

Tuy nhiên, công tác Tư pháp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Mốt số văn bản quy phạm pháp luật tham mưu ban hành chậm; công tác PBGDPL ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn dài trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm; công tác xử phạt VPHC một số trường thiếu chặt chẽ, thi hành quyết định xử phạt còn chậm…

Tại cuộc họp trực tuyến các ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận và nêu những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp tại địa phương như: Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 nên việc triển khai nhiều nhiệm vụ còn hạn chế, chưa đảm bảo đúng tiến độ đề ra; sự phối hợp giữa các ngành trong công tác quản lý xử lý hành chính còn chưa chặt chẽ… Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp đã giải đáp, hướng dẫn những vướng mắc của địa phương để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đã đánh giá cao những kết quả đạt được, nêu rõ hạn chế, tồn tại của ngành Tư pháp cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2022.

Đặc biệt, trong đó chú trọng tập trung công tác cải cách tư pháp và cải cách hành chính; nâng cao nhận thức trong tham mưu thể chế các quy định của Trung ương, của địa phương sát với thực tiễn; đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu kép (công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế – xã hội năm 2022); xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, đạo đức, tố chất, đáp ứng với vị trí, việc làm của ngành tư pháp; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là người đứng đầu của ngành Tư pháp…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu tập thể xuất sắc cho 03 đơn vị thuộc Sở, tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác tư pháp năm 2021./.

Trọng Nghĩa – Hoàng Lộc baophapluat.vn thực hiện

RELATED POSTS