Thông tin cần biết

Home » Tin tức » Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp”

Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp”

Ngày 01/4/2021, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp” trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tham dự Lễ phát động có trên 80 đại biểu đại diện các sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Thưởng trực HĐPH PBGDPL tỉnh – Trưởng BTC phát động cuộc thi.

Phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi, ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp – Trưởng ban Tổ chức cuộc thi nêu rõ: Mục đích cuộc thi là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau; qua đó nâng cao hiểu biết, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần tạo nên thành công của Cuộc bầu cử.

Các nội dung cuộc thi bao gồm các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp – Trưởng BTC cuộc thi tặng hoa cho ông Trần Trúc Lam, Giám đốc VNPT Cà Mau – Đơn vị tài trợ phần mềm thi trực tuyến.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại chỉ website: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn. Thời hạn dự thi 30 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2021 và kết thúc vào ngày 30/4/2021. Thí sinh trả lời 20 câu hỏi/ lần thi và được dự thi không quá 3 lần/thí sinh. Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả và trao 26 giải thưởng (gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 20 giải khuyến khích), dự kiến vào ngày 15/5/2021.

Giao diện chính thức của website thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật.

Viễn thông Cà Mau là đơn vị sáng lập và cung cấp miễn phí phần mềm thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến này./. 

Tin, ảnh: Thành Đạt – Phú Toàn

RELATED POSTS