Hỗ trợ doanh nghiệp

Home » Tin tức » QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Ngày 16 tháng 03 vừa qua Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc xác định doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của luật công nghệ cao hiện hành.

Quyết định này áp dụng đến các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ công nghệ cao tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

bên cạnh đó cũng nhằm xác định rõ lại tiêu chí quy định về các doanh nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam hiện tại.

quyết định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 30 tháng 04 năm 2021 và thay thế quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15 tháng 06 năm 2015 của thủ tướng Chính Phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

link tải quyết định: https://drive.google.com/file/d/11Kgu1nxW3AODZitijmcPzqsjtl6YL0Ir/view?usp=sharing

RELATED POSTS