Thông báo

Home » Tin tức » QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC THỰC HIỆN GIẢN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC THỰC HIỆN GIẢN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Vừa qua, ngày 23 tháng 8 năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ra quyết định tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

Thời gian áp dụng Quyết định: 0h00 ngày 24/08/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Phạm vi áp dụng: Trên toàn địa bàn tỉnh Cà Mau (trừ khu vực phong tỏa, cách ly y tế thực hiện theo quy đinh riêng).

Việc giản cách xã hội gồm cá nội dung sau, cụ thể:

Yêu cầu tất cả mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết ( như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu… và các nội dung khác có nêu trong Quyết định).

Thực hiện nghiêm nguyên tăc “5K” của Bộ Y Tế; giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét; không tập trung quá 2 người nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Mọi người dân không được di chuyển ra/vào tỉnh Cà Mau (chỉ trừ trường hợp được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép).

Mọi thông tin về Quyết Định: https://drive.google.com/file/d/1Hiv_KcXVoVSyKpEuBsD0ROHm27odLXmb/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS