Thông báo

Home » Tin tức » QUYẾT ĐỊNH SỐ 1441/QĐ-UBND KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTg

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1441/QĐ-UBND KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTg

Vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã đưa ra quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chị Thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh Cà Mau.

Thời gian áp dụng kéo dài là 7 ngày, thực hiện từ 00 giờ ngày 02/8/2021

Link full toàn bộ văn bản: https://drive.google.com/file/d/1TRlR5MqsTXTk7DexiCmPvhUEh63UA6yU/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS