Thông báo

Home » Tin tức » QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Vừa qua, ngày 15 tháng 10 năm 2021 UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quy định tạm thời ” thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh. Cụ thể:

Về những quy định chung:

Khuyến cáo người dân không ra đường nếu không thật sự cần thiết.

Khuyến cáo người dân thực hiện việc xét nghiệm định kỳ nhằm phát hiện và chữa trị kịp thời nếu dương tính với COVID-19.

Khuyến cáo người dân thực hiện giao dịch qua môi trường mạng, trường hợp không đủ điều kiện thì thực hiện giao dịch trực tiếp nhưng phải đảm bảo quy định 5K.

Tất cả người về/đến Cà Mau phải được kiểm soát, phân luồng riêng cho từng nhóm đối tượng để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định kèm theo tại đây.

Về biện pháp áp dụng theo từng cấp độ: Xem tại đây.

Các phụ lục kèm theo Quyết đình này: Xem tại đây.

iPEC

RELATED POSTS