Thông báo

Home » Tin tức » QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CHỈ THỊ 16CT/TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN TOÀN TỈNH CÀ MAU

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CHỈ THỊ 16CT/TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN TOÀN TỈNH CÀ MAU

Vừa qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Nhăm thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã đưa ra quyết định áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Cà Mau.

Thời gian áp dụng 14 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 19/07/2021

Mọi thông tin cụ thể được nêu trong Văn bản sau: https://drive.google.com/file/d/1ku2qHn6PH-vQaSqrXovTibleBCZikWME/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS