Thông báo

Home » Tin tức » QUYẾT ĐỊNH 1731/QĐ-UBND VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIẢN CÁCH THEO CHỈ THỊ 15/CT-TTg TẠI TỈNH CÀ MAU

QUYẾT ĐỊNH 1731/QĐ-UBND VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIẢN CÁCH THEO CHỈ THỊ 15/CT-TTg TẠI TỈNH CÀ MAU

Vào chiều ngày hôm nay (06/09/2021), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã căn cứ vào Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để ký Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh các nội dung được nêu trong Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì Chủ tịch UBND cũng đưa ra thêm 1 số nội dung mới trong đó:

Tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y Tế; giữ khoảng cách tối thiếu 2m giữa người với người ở cộng đồng.

Không tập trung quá 10 người tại 1 địa điểm ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Hạn chế tối đa việc tổ chức tiệc mừng, trường hợp cần thiết thì phải tố chức tập trung không quá 10 người tại 1 địa điểm (riêng ma chay thì không quá 20 người tại 1 địa điểm).

Các dịch vụ ăn uống không sử dụng rượu, bia: không tập trung quá 4 người mỗi bàn ( riêng các khu vực Phường 1,2,3,4,5,6,7,8,9, Tân Xuyên; Xã Lý Văn Lâm, Tấc Văn và 1 phần Xã Định Bình chỉ cho phép bán mang về).

Các cơ sở sản xuất kinh doanh dưới 11 người, được phép hoạt động nhưng chủ cơ sở phải đăng ký danh sách người lao động đã được xét nghiệm (test nhanh) 3ngày/lầnchỉ hoạt động trong địa bàn khu vực huyện và thành phố mà chủ cơ sở đã đăng ký.

Các chủ cơ sở kinh doanh trên người 11 người, được phép hoạt động nhưng phải có kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, được UBND cấp huyện chấp nhận trước khi thực hiện.

Thông tin đầy đủ về quyết định: https://drive.google.com/file/d/1W1wvcox4pCVaxJ6pt6iRxP3Zs5_TX2Jw/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS