Covid-19

Home » Tin tức » Quy định về việc hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Quy định về việc hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó, quy định chi tiết điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện để nhận được tiền hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng là NLĐ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021. Đơn cử, đối với nhóm NLĐ ngừng việc, được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

  • Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật lao động (BLLĐ) 2019;
  • Thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021;
  • Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng NLĐ ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 BLLĐ.

Thủ tục sẽ do người sử dụng lao động thực hiện, hồ sơ đề nghị gồm:

  • Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian từ 01/5/2021 đến hết 31/12/2021;
  • Danh sách NLĐ có xác nhận của BHXH theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu đối với các trường hợp sau:
  • Đang mang thai: Giấy chứng minh đang mang thai.
  • Đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi: Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em/Giấy chứng nhận nuôi con nuôi/Quyết định giao nhận, chăm sóc thay thế trẻ em.

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 07/7/2021.

RELATED POSTS