Thông báo

Home » Tin tức » QUẾT ĐỊNH SỐ 1733/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG QUY ĐỊNH ĐƯỢC BAN HÀNH KEM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1731/QĐ-UBND

QUẾT ĐỊNH SỐ 1733/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG QUY ĐỊNH ĐƯỢC BAN HÀNH KEM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1731/QĐ-UBND

Vào chiều ngày hôm nay(06/09/2021), Chủ tịch UBND Tỉnh Cà Mau đã ban hành Quết định số 1731/QĐ-UBND. Bên cạnh các nội dung trong Quyết định đã được ban hành thì Chủ tịch UBND muốn bố sung, làm rõ một số trong điểm trong Quyết định số 1731/QĐ-UBND vừa mới ban hành, để người dân có thế nắm rõ nội dung thông tin Quyết đinh. Vì vậy, Chủ tịch UBND đã ban hành thêm Quyết định số 1733/QĐ-UBND để sửa đổi, bố sung nội dung quy định để người dân năm rõ và thực hiện dầy đủ nội dung Quyết định được ban hành.

Trong Quyết định sô 1733/QĐ-UBND có sửa đổi bổ sung nôi dung mục 3, quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể như sau:

Tại trang 2, mục 3 bổ sung thêm nội dung về việc các hoạt động giao nhận hàng ( kể cả với xe 2 bánh), phương tiện thủy chưa được cấp mã QR-code Chỉ được hoạt động trong phạm vi huyện hoặc thành phố và phải được Chủ tịch UBND cấp huyện cấp giấy đi đường và thực hiện xét nghiệm (test nhanh) 3 ngày/1 lần. Trường hợp muốn hoạt động sang địa bàn huyện hoặc thành phố khác thì phải được Chủ tịch UBND huyện, thành phố nơi đến đồng ý bằng văn bản.

Tại trang 3, mục 3 quy định về việc di chuyển đi lại hàng ngày của người dân được sửa đổi lại như sau:

Tất cả các xã, phường, thị trấn đều phải cấp giấy đi chợ cho người dân 02 ngày/lần/1 hộ.

Khi có nhu cầu đi lại thì phải xin phép Chính quyền địa phương cấp xã. Trường hợp xét thấy lí do đi lại chính đáng, UBND xã sẽ cấp giấy đi đường cho người dân, nhưng phải ghi rõ địa điểm cụ thể (điểm đi và điểm đến). Riêng trường hợp cấp cứu, ốm đau, bệnh tật và các trường hợp khẩn khác thì không cần xin phép.

Toàn bộ nội dung Quyết định sửa đổi: https://drive.google.com/file/d/1Sh8KuRwi_EwKqsPAsLXChgp6GlwHelDQ/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS