Thông tin chung

Home » Tin tức » Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau Trần Hoàng Lộc: Người gương mẫu, tận tụy với ngành Tư pháp

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau Trần Hoàng Lộc: Người gương mẫu, tận tụy với ngành Tư pháp

Đến nay, đã 14 năm gắn bó với ngành Tư pháp, thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau Trần Hoàng Lộc luôn thấu hiểu, tận tình hướng dẫn người dân khi có việc liên quan đến công tác tư pháp.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Trần Hoàng Lộc.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Trần Hoàng Lộc.

Nhiều mô hình mới, sáng tạo

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cà Mau Trần Hoàng Lộc là người đã mưu đề xuất với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn, hàng năm. Ông cũng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, khả thi.

Đặc biệt, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo được Tư pháp Cà Mau áp dụng như: Triển khai văn bản pháp luật trực tuyến; thi tìm hiểu pháp luật trực tiếp; thi tìm hiểu pháp luật online; biên soạn tài liệu tuyên truyền; thực hiện chuyên đề, chuyên mục pháp luật trên báo, đài, Bản tin Tư pháp, Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật, mạng xã hội… để tạo sự lan tỏa về tìm hiểu, tuân thủ pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Trần Hoàng Lộc triển khai thí điểm mô hình Tổ hòa giải cơ sở 5 tốt.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo trong ngành tư pháp, ông Trần Hoàng Lộc chia sẻ: Với vai trò Phó Giám đốc Sở Tư pháp, phụ trách công tác xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bản thân ông không ngừng tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành, tích cực đề xuất nhiều hình thức, biện pháp triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực công tác bản thân phụ trách. Đồng thời, ông cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác của Đảng bộ theo quy định; duy trì hoạt động của Đảng bộ đạt kết quả tốt, được Đảng ủy Dân Chính Đảng xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Song song đó, ông cùng với tập thể lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo, điều hành, ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách tài chính công; hiện đại hoá hành chính… làm cơ sở để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Điển hình là năm 2020 được xếp hạng nhất khối sở, ngành tỉnh.

Một báo cáo viên giỏi

Ngoài ra, ông Lộc với vai trò Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, bản thân chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giới thiệu pháp luật cho hàng ngàn lượt cán bộ và nhân dân.

Trong công tác hòa giải ở cơ sở, ông Lộc tham mưu, trình cấp thẩm quyền hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện gắn với việc kiểm tra, hướng dẫn thực tế; tăng cường các lớp tập huấn hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng hòa giải viên; tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên. Đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành được chặt chẽ, phát huy kết quả tốt, nhất là các hoạt động hưởng ứng «Ngày Pháp luật Việt Nam» hàng năm, tạo thành sức mạnh tổng hợp, tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện phương châm «Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật».

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Trần Hoàng Lộc phát biểu lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật về bầu cử 2021.

Tư pháp Cà Mau đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo“Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành VBQPPL” trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Điểm mới trong tác này là phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, phân công cán bộ tham gia, hỗ trợ từ khâu soạn thảo, đánh giá tác động chính sách, thẩm định văn bản thông qua hội đồng tư vấn… góp phần cho văn bản khi được ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi.

Được biết, ông Lộc cũng là một người luôn sôi nổi trong công tác phong trào, là tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với những nỗ lực đó, hàng năm, ông đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2008, năm 2012 và năm 2020; Huân chương Lao động hạng Ba năm năm 2014 và nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Trọng Nghĩa(baophapluat.vn thực hiện)

RELATED POSTS