Tiếp cận thông tin

Home » Tin tức » PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN THẾ MẠNH LÀM “BỆ PHÓNG” VỮNG CHẮC

PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN THẾ MẠNH LÀM “BỆ PHÓNG” VỮNG CHẮC

Với 70% dân số và lao động trên toàn tỉnh tập trung vào lĩnh vực ngư, nông, lâm nghiệp. Qua nhiều năm đúc kết, những lĩnh vực này vẫn là thế mạnh của Cà Mau, bởi vậy tỉnh tiếp tục tập trung phát triển và khuyến khích doanh nghiệp, người dân áp dụng khoa học và kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp.

Để thực hiện chuyển dịch, phát triển kinh tế nông nghiệp thành công. Cà Mau định hướng phát triển chiều sâu, gia tăng sản lượng, chất lượng hàng hóa trên đơn vị sản xuất, phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực của ngành nông nghiệp theo từng chuỗi sản phẩm toàn diện dựa trên sản phẩm chủ lực là con tôm, cây lúa, rừng trồng, sản phẩm đánh bắt, sản phẩm chăn nuôi… Đưa ứng dụng các thành quả khoa học và công nghệ mới vào tất cả các lĩnh vực canh tác, nuôi trồng, ưu tiên đầu tư xây dựng các trung tâm giống cây con chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo chuỗi giá trị. Tổ chức lại sản xuất trong khai thác thủy hải sản phù hợp với từng nhóm nghề, từng ngư trường nhằm nâng cao hiệu quả và thu nhập của ngư dân, chuyển đổi một số tàu khai thác sang làm dịch vụ khai thác biển.

Thu hoạch lúa được cơ giới hóa. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Khai thác tốt nhất các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, thậm chí đầu tư nước ngoài để xây dựng ngành nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững và hiệu quả, trong đó đặc biệt đưa nuôi trồng, sản xuất thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn. Cung cấp sản lượng hàng thủy sản đủ để cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến xuất khẩu trong các nhà máy, ổn định diện tích và sản lượng lúa để cân đối nhu cầu lương thực trong tỉnh, bảo vệ và phát triển quỹ rừng. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng các ngành ngư nông lâm nghiệp trong giai đoạn 2016 – 2020 bình quân khoảng 4%/năm, nhịp độ tăng trưởng trong giai đoạn 2021 – 2025 bình quân khoảng 3,8%/năm, giai đoạn 2026 – 2030 bình quân khoảng 3,7%/năm. Giá trị sản xuất bình quân theo giá hiện hành trên 1 ha đất nông nghiệp đến năm 2020 dự kiến đạt khoảng 60 – 65 triệu đồng; đến năm 2025 đạt khoảng 87 – 95 triệu đồng; đến năm 2030 đạt khoảng 107 – 115 triệu đồng.

Nguồn: camau.gov.vn

RELATED POSTS