Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI THỊ TRẤN RẠCH GỐC

NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI THỊ TRẤN RẠCH GỐC

Tên dự án: Nhà máy xử lý rác thải thị trấn Rạch Gốc

Mục tiêu dự án: Thu gom, phân loại, xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn Rạch Gốc và khu vực lân cận

Hình thức đầu tư: Kêu gọi xã hội hóa.

Quy mô dự án: Khoảng 400-500 kg/h.

Vốn dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất

Tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn 2020-2022

Địa điểm: Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng : Khoảng 01 ha

Hiện trạng khu đất:

  • Thuộc quyền quản lý của nhà nước
  • Đất của dân chưa thu hồi

RELATED POSTS