Dự án kêu gọi đầu tư

Home » Tin tức » NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH XÃ VIÊN AN

NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH XÃ VIÊN AN

Tên dự án: Nhà máy nước sạch xã Viên An

Mục tiêu dự án: Cung cấp nước sạch sinh hoạt khu vực xã Viên An

Hình thức đầu tư: Kêu gọi xã hội hóa.

Quy mô dự án: Khoảng 1.500-2.000 m3/ngày đêm.

Vốn dự kiến: Nhà đầu tư đề xuất

Tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn 2020-2022

Địa điểm: Xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

Diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng : Dự kiến khoảng 600m2

Hiện trạng khu đất: Thuộc quyền quản lý của nhà nước (xã Viên An)

RELATED POSTS