Thông báo

Home » Tin tức » NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trước tình hình dịch bênh COVID-19 đang diễn biến phức tạp đe dọa đến sức khỏe, tính mạng, nhân dân, Chính phủ quyết định điều chỉnhm sửa đổi bổ sung một số nội dung về chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

Điều 1: Điều chỉnh chế độ đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các đơn vị, địa phương có số lượng nhiễm COVID-19 cao. Cụ thể:

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung một số chế độ đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể:

Các điều còn lại tham khảo tại đây.

iPEC thông báo

RELATED POSTS