Thông báo

Home » Tin tức » NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2021

NGHỊ ĐỊNH 92/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2021

Vừa qua, ngày 27 tháng 10 năm 2021 Chính Phủ đã đưa ra Nghị định số 92/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành của Nghị định số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Để nhằm mục đích đưa Nghị định đến dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp dễ dàng nắm rõ các điều kiện được hỗ trợ. Để nêu rõ được tất cả các điều trong Nghị định, nay iPEC hỗ trợ tóm tắt chi tiết tất cả các điều khoản trong Nghị định, cụ thể như sau:

Toàn bộ nội dung Nghị định vui lòng tham khảo tại đây.

iPEC

RELATED POSTS