Thông báo

Home » Tin tức » Mời tham gia hội nghị trực tuyến kết nối các doanh nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long với các doanh nghiệp kiều bào tiềm năng tại Hoa Kỳ

Mời tham gia hội nghị trực tuyến kết nối các doanh nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long với các doanh nghiệp kiều bào tiềm năng tại Hoa Kỳ

Thông báo: Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài về việc mời tham gia hội nghị trực tuyến kết nối các doanh nghiệp Đồng bằng Sông Cửu Long với các doanh nghiệp kiều bào tiềm năng tại Hoa Kỳ. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, kết nối cung – cầu, đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm chủ lực địa phương góp phần triển khai chương trình OCOP quốc gia gắn với hoạt động của các Hiệp hội doanh nghiệp người Việt trong và ngoài nước.

Các doanh nghiệp quan tâm, tham gia vui lòng đăng ký trực tiếp với ban tổ chức.

Thông tin chi tiết:

RELATED POSTS