Thông báo

Home » Tin tức » LỜI KÊU GỌI QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA TỈNH ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

LỜI KÊU GỌI QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA TỈNH ỦY, ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Trong thời gian sắp tới, cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 còn trường kỳ, tốn rất nhiều công sức và tiền của. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, với mục tiêu hàng đầu là bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, trong đó tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cho việc xét nghiệm, mua vắc-xin, máy thở, trang thiết bị y tế và hỗ trợ người dân trong và ngoài tỉnh có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau trân trọng kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, bằng nghĩa cử cao đẹp, tình cảm sâu sắc, tiếp tục ủng hộ với khả năng cao nhất có thể (bằng tiền hoặc vật chất) để chung tay, góp sức cùng với cả nước và tỉnh nhà ngăn chặn, khống chế dịch bệnh Covid-19 trong thời gian sớm nhất, sớm phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Mọi sự đóng góp về vật chất xin tiếp nhận tại địa chỉ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cà Mau. Số 02, Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Về kinh phí, xin gửi về tài khoản: Quỹ quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau. Số tài khoản: 3761.0.9098910.91999, mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau.

Link văn bản(có Mộc đỏ): https://drive.google.com/file/d/1puy8aJtAQMusq0VlT-EYKGyPOjdP8Eli/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS