[title text=”cơ quan, ban, ngành” color=”rgb(242, 14, 14)”] [row] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image_box img=”2209″ link=”http://dvctt.camau.gov.vn/home” target=”_blank”]

Thủ tục hành chính

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cà Mau

[/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image_box img=”2211″ link=”http://www.camau.gov.vn/wps/portal/” target=”_blank”]

 

Cổng thông tin điện tử

tỉnh Cà Mau

[/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image_box img=”4019″ link=”https://kiengiangpromotion.vn/” target=”_blank”]

 

Trang giao dịch TMĐT

tỉnh Kiên Giang

[/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image_box img=”4158″ link=”http://www.dalat-info.vn/” target=”_blank”]

 

TT Xúc tiến Đầu tư, Thương Mại Du lịch tỉnh Lâm Đồng

[/ux_image_box] [/col] [/row] [title text=”DU LỊCH” color=”rgb(242, 14, 14)”] [row] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image_box img=”2207″ link=”https://www.vietravel.com/vn/chi-nhanh/chi-nhanh-ca-mau-v86.aspx” target=”_blank”]

Viettravel

Chi nhánh Cà Mau

[/ux_image_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [/col] [/row]