Ấn phẩm

Home » Tin tức » KHU BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC RỪNG NGẬP MẶN CÀ MAU (LÂM NGƯ TRƯỜNG 184) RỪNG ĐƯỚC NĂM CĂN

KHU BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC RỪNG NGẬP MẶN CÀ MAU (LÂM NGƯ TRƯỜNG 184) RỪNG ĐƯỚC NĂM CĂN

Khu bảo tồn nằm giữa rừng đước Năm Căn có diện tích 252 ha, bao gồm gần 100ha rừng nguyên sinh, xung quanh là vùng đệm, vùng sản xuất khai thác với mô hình nhà vườn – rừng (triệt để không khai thác gỗ rừng). Là nơi có hàng chục loài thực vật, trong đó có 32 loài đặc trưng cho hệ sinh thái rừng ngập mặn, chiếm ưu thế là cây đước và một số loài quý hiếm như cóc trắng, đưng, sú, vẹt…
Dưới tán rừng phủ che mát rượi cả một vùng trời đất mênh mông luôn ẩn chứa biết bao điều bí ẩn. Là nơi sinh sống của những bầy khỉ, voọc, sóc, chồn, rái cá… cùng nhiều loài bò sát (rắn hổ đước, hổ mây, đẻn, kỳ đà…) và các loài lưỡng thê, giáp xác, nhuyễn thể sinh sôi, phát triển. Giữa khu rừng có máng chim, với nhiều loài chim về trú ngụ, sinh sản, tiêu biểu nhất là hàng ngàn cá thể cò và vạc cùng với nhiều loài khác như ốc cao, trích đến những loài chim lớn hơn như giang sen, già đẩy…

ipec.com.vn

RELATED POSTS