[row] [col span=”9″ span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span__sm=”12″] [ux_video url=”https://youtu.be/jCvO-cS_-HE”] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [hv_news_custom style=”normal” type=”slider-full” columns__md=”1″ cat=”96″ image_height=”56.25%”] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”3493″ link=”https://backupweb.ipec.com.vn/so-tay-khoi-nghiep”]

 

SỔ TAY HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ THAM GIA THỰC HIỆN Ý TƯỞNG, DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP TỈNH CÀ MAU

 

[/ux_image_box] [/col_inner] [/row_inner] [hv_news_custom style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”94″ image_height=”56.25%”] [hv_news_custom style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”97″ image_height=”56.25%”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_sidebar id=”thong-tin-ca-mau”] [ux_sidebar] [/col] [/row]