Đào tạo - Tập huấn

Home » Tin tức » Khóa học “Tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2019

Khóa học “Tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 28/01/2019 của Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau về Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019. Sở Khoa học và Công nghệ – Thường trực Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh Doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) tổ chức lớp tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với nội dung như sau:

1. Mục đích
Nhằm trang bị kiến thức cơ bản về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tinh thần doanh nhân, tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho học viên thông qua việc: Đào tạo kiến thức cơ bản (tư duy, kỹ năng và công cụ) về đổi mới sáng và khởi nghiệp tạo nhằm giúp các học viên thực hành, kết nối hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong phạm vi công tác của mình cũng như áp dụng cho các kiến thức này cho việc phát triển cá nhân.

Sau khi kết thúc chương trình, học viên có thể:

– Áp dụng công cụ đổi mới sáng tạo để tạo ra ý tưởng mới và đánh giá các ý tưởng.
– Áp dụng công cụ đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức mình đang công tác.
– Áp dụng kiến thức đã học xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại đơn vị và đóng góp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương.
– Phát triển dự án đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho riêng mình.

2. Nội dung
Phần I: Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu doanh nghiệp từ tài nguyên bản địa, định vị giá trị thương hiệu, tư duy đổi mới trong khởi nghiệp sáng tạo. 
Phần II: Marketing online trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chuyên gia huấn luyện: Ông Trần Anh Tuấn

– Chuyên gia đào tạo đội ngũ lãnh đạo DN của Trung tâm BSA, hơn 20 năm tư vấn
chiến lược và thương hiệu cho các DN thuộc Hội DN Hàng Việt Nam Chất Lượng
Cao.
– Chuyên gia huấn luyện khởi nghiệp của Trung tâm BSA từ năm 2016 đến nay.
– Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Cao học khoa học.
– Giám đốc công ty tư vấn The Pathfinder: xây dựng thương hiệu, phát triển hệ
thống phân phối, tư vấn chiến lược đầu tư, ứng dụng công nghệ trong khởi nghiệp
kinh doanh Đổi mới sáng tạo.

3. Đối tượng tham gia
– Công chức, viên chức phụ trách các đơn vị đầu mối tư vấn, tiếp nhận, hỗ trợ phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, dự án khởi nghiệp ở cấp tỉnh, cấp huyện và thành phố Cà Mau. 
– Công chức, viên chức phụ trách tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 
– Các đoàn viên thanh niên có dự án khởi nghiệp của tỉnh.
– Cấp quản lý (manager), chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nhân, Startups, cá nhân chuẩn bị khởi nghiệp, …

4. Thời gian và địa điểm
– Thời gian: 2 ngày, từ ngày 23 – 24/05/2019 (Thứ 5 và Thứ 6)
– Địa điểm: Hội trường Sở khoa học và Công nghệ, số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

5. Học phí 
Miễn học phí khi tham gia khoa học (Học viên tự túc chi phí ăn, ở, đi lại trong suốt thời gian tham dự lớp tập huấn). 

6. Đăng ký tham dự khóa học

Đăng ký tham dự khóa học chậm nhất đến ngày 20/5/2019 thông qua Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC). Địa chỉ: Số 28, đường Phan Ngọc Hiển, Phường 2, TP. Cà Mau. Hoặc liên hệ đăng ký qua Lê Trần Anh Hùng, Email: anhhung.vikor@gmail.com, số điện thoại 0908736777.

RELATED POSTS