Thông báo

Home » Tin tức » HƯỚNG DẪN Về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với công tác quản lý, kiểm soát hoạt động bốc dỡ sản phẩm thủy sản, hàng hóa tại bến cá tư nhân trong tình hình mới

HƯỚNG DẪN Về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với công tác quản lý, kiểm soát hoạt động bốc dỡ sản phẩm thủy sản, hàng hóa tại bến cá tư nhân trong tình hình mới

Hiện tại, tỉnh Cà Mau có 02 Cảng cá Sông Đốc và Rạch Gốc được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định đủ điều kiện, tiêu chí để bốc dỡ sản phẩm thủy sản, hàng hóa phục vụ cho truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác và xác nhận, chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác phục vụ cho xuất khẩu

Trong khi đó, các bến bốc dỡ của các công ty, doanh nghiệp, nậu vựa, cơ sở sản xuất, chế biến, phân loại sản phẩm của tư nhân (sau đây gọi chung là bến cá tư nhân) trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được đầu tư và cơ bản đáp ứng được năng lực bốc dỡ sản phẩm thủy sản, hàng hóa.

Trước tình hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác quản lý, kiểm soát hoạt động bốc dỡ sản phẩm thủy sản, hàng hóa tại bến cá tư nhân trên địa bàn tỉnh cần phải thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Nay, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong công tác quản lý, kiểm soát hoạt động bốc dỡ sản phẩm thủy sản, hàng hóa tại bến cá tư nhân trong tình hình mới, cụ thể như sau:

Công bố các bến cá tư nhân đủ điều kiện bốc dỡ sản phẩm thủy sản, hàng hóa

Quản lý, kiểm soát bốc dỡ sản phẩm thủy sản, hàng hóa tại bến cá

Tổ chức lại các bến cá tư nhân thành vệ tinh của cảng cá chỉ định

Về tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban Quản lý các Cảng cá tỉnh; Chi cục Thủy sản; Các bến cá tư nhân. Lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh của đơn vị (kèm theo mẫu Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại bến cá tư nhân).

Link toàn bộ thông tin và mẫu Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại bến cảng : Tại đây.

RELATED POSTS