[row] [col span=”9″ span__sm=”12″ class=”box-answer”] [accordion class=”box-“] [accordion-item title=”Những lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên phát triển”] [/accordion-item] [accordion-item title=”Một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đến năm 2020″]

Tổng sản phẩm trong tỉnh, bình quân tăng từ 7-7,5%/năm.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 3.000 USD.

Kim ngạch xuất khẩu: 1,7 tỷ USD.

Cơ cấu kinh tế đến năm 2020

Ngư, nông, lâm nghiệp: 23%

Công nghiệp, xây dựng: 31%

Dịch vụ: 42,5%

Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm: 3,5%

[/accordion-item] [accordion-item title=”Quy hoạch phát triển tỉnh Cà Mau đến năm 2020 định hướng đến năm 2030″]

Với tầm nhìn xa, Cà Mau ưu tiên, khuyến khích đầu tư những ngành, lĩnh vực Cà Mau có thế mạnh.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 gắn kết trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của các nước và Chiến lược Biển Việt Nam. Trong đó, Cà Mau ưu tiên khuyến khích đầu tư vào ngành, lĩnh vực: Xây dựng Cảng Biển, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, nuôi trồng chế biến thủy sản, Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Trung tâm thương mại, xây dựng và chỉnh trang đô thị…

[/accordion-item] [/accordion] [divider width=”100%” height=”1px” margin=”30px” color=”rgb(240, 240, 240)”]

GỬI CÂU HỎI CHO CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

[contact-form-7 id=”156″]

[icon_share]

[/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_sidebar id=”thong-tin-ca-mau”] [ux_sidebar] [/col] [/row]