Thông báo

Home » Tin tức » HỖ TRỢ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 BẰNG FILE ÂM THANH

HỖ TRỢ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 BẰNG FILE ÂM THANH

Nhằm kịp thời triển khai công tác thông tin tuyên truyền, ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau vừa sản xuất file âm thanh phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao tổ chức phát sóng và hướng dẫn Đài Truyền thanh cấp xã khai thác sử dụng file âm thanh để tuyên truyền trong khu vực và trong khu cách ly của y tế tập trung tại địa phương.

Rất mong các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện

Link Công văn: https://drive.google.com/file/d/1jOzXlN1g4k3fwSf7SlYbpa1zNBQZDeCU/view?usp=sharing

Link file tuyên truyền trong khu vực: https://drive.google.com/file/d/1cYEi4m-QuIAUaz4xOgvBpfjBh1Z1lY8j/view?usp=sharing

Link file tuyên truyền trong khu cách ly tập trung: https://drive.google.com/file/d/1mClWKY1Iugpn0hh6YBh_7Icgib2PUiR6/view?usp=sharing

iPEC

RELATED POSTS