HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Home » HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP - NHÀ ĐẦU TƯ

iPEC là đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp gỡ với Sở, ngành, thường trực UBND tỉnh Cà Mau để kịp thời trao đổi thông tin, hoặc hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà

1. TÊN DOANH NGHIỆP - NHÀ ĐẦU TƯ