Đào tạo - Tập huấn

Home » Tin tức » Hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi số

Hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi số

(CMO) Để nâng cao năng lực chuyển đổi số (CĐS), ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh, sáng ngày 8/12, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức khóa đào tạo CĐS cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh.
Tham gia khoá đào tạo có 30 học viên là các hộ sản xuất kinh doanh cá thể, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, các Startup, cá nhân khởi nghiệp có ý tưởng và dự án khởi nghiệp; các đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân và công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước phụ trách về thương mại, dịch vụ.

Chuyên gia chuyển đổi số đến từ VCCI Cần Thơ chia sẻ với các học viên về ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh

Chuyên gia chuyển đổi số đến từ VCCI Cần Thơ chia sẻ với các học viên về ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh.
Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 8-10/12, học viên sẽ được các chuyên gia CĐS đến từ VCCI Cần Thơ hướng dẫn các nội dung như: kiến thức cơ bản về CĐS; xây dựng chiến lược, lộ trình CĐS; ứng dụng CĐS trong hệ thống quản lý bán hàng, quản trị khách hàng, thiết lập hệ thống quản trị khách hàng thực tế hiện nay; công việc kế toán tại hộ kinh doanh về phương pháp kê khai, xuất hóa đơn bán hàng, những quy định về sổ sách kế toán, các loại chứng từ, thực hành trên phần mềm kế toán dành cho hộ kinh doanh cá thể.

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn phân tích cho học viên nắm được những thuận lợi và khó khăn khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, các văn bản thủ tục pháp lý khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp.

Qua lớp đào tạo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ được tiếp cận phần mềm kế toán trong công tác quản lý tài chính kế toán, các giải pháp công nghệ làm việc mới hướng tới mục tiêu thống nhất kênh thông tin, điều hành quản lý, hệ thống hóa quy trình công việc, giảm họp hành nhưng vẫn đảm bảo tiến độ công việc, hỗ trợ số hóa các quy trình công việc còn thực hiện thủ công, góp phần xây dựng doanh nghiệp tinh gọn, hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ./.

Hữu Nghĩa baocamau.com.vn thực hiện

RELATED POSTS