[row] [col span=”9″ span__sm=”12″]

GIới thiệu chung

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật. iPEC là đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự quản lý trực tiếp của lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Sự ra đời của iPEC sẽ là đầu mỗi liên kết và phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu nhanh hơn và trực tiếp hơn cho UBND tỉnh tổ chức, tư vấn thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh. IPEC đi vào hoạt động sẽ tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tác động tích cực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư./.

[icon_share]

[/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_sidebar id=”gioi-thieu”] [/col] [/row]