Giới thiệu

Home » Giới thiệu

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau

Ngoài chức năng tư vấn, hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp, Trung tâm còn quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn; tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp… iPEC sẽ là địa điểm, tạo đầu mối, tư vấn trong thực hiện các chính sách đầu tư, khởi nghiệp, giúp các nhà đầu tư thuận lợi và nhanh hơn trong đầu tư và phát triển tại tỉnh Cà Mau.

Chức năng - nhiệm vụ

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau (iPEC) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật. iPEC là đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự quản lý trực tiếp của lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Sự ra đời của iPEC sẽ là đầu mỗi liên kết và phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu nhanh hơn và trực tiếp hơn cho UBND tỉnh tổ chức, tư vấn thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh. iPEC đi vào hoạt động sẽ tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tác động tích cực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Tổ chức - bộ máy

ông Triệu Thanh Tuấn
Phó Giám đốc
Trương Hà Phương Anh
Phó Giám đốc
ông Nguyễn Trường Giang
Kế toán
Ngô Thuỳ Trang
Chuyên viên Hành chính – Tổng hợp
Phan Ngọc Trắc
Chuyên viên xúc tiến đầu tư
Nguyễn Thị Minh Huệ
Chuyên viên
ông Nguyễn Văn Tâm
Chuyên viên Hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp
Lê Nhị Bảo Ngọc
Chuyên viên xúc tiến Du lịch và Hỗ trợ Khởi nghiệp
ông Lê Trần Anh Hùng
Chuyên viên xúc tiến Du lịch và Hỗ trợ Khởi nghiệp
Dương Kim Chuyển
Chuyên viên xúc tiến du lịch
Nguyễn Xuân Anh
Chuyên viên Xúc tiến thương mại
Nguyễn Đức Xinh
Chuyên viên Xúc tiến thương mại
ông Hồng Phúc Ngươn
Chuyên viên xúc tiến đầu tư và thương mại