Giới thiệu

Home » Tin tức » KHỞI NGHIỆP CÀ MAU

KHỞI NGHIỆP CÀ MAU

Khởi Nghiệp Cà Mau

Khởi nghiệp Cà Mau (Ca Mau Startup) được thành lập nhằm mục đích khởi tạo một điểm kết nối, một diễn đàn chung dành cho cộng đồng khởi nghiệp của tỉnh Cà Mau. Khởi nghiệp Cà Mau sẽ là một trong những kênh tiếp nhận các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh có tiềm năng; là nơi giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh; là nơi chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, dữ liệu, sự kiện, nơi cung cấp các thông tin hỗ trợ khởi nghiệp, các chính sách của tỉnh Cà Mau về khởi nghiệp, tạo tiền đề thúc đẩy sự kết nối, hợp tác và hỗ trợ giữa các tổ chức, cá nhân nằm trong hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

Sứ mệnh

Khởi nghiệp Cà Mau có sứ mệnh giúp cho mọi người dân Cà Mau thực hiện ước mơ kinh doanh của mình.

Tầm nhìn

Trở thành một trong những trung tâm tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp toàn diện, có uy tín trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. 

Hỗ trợ

Khởi nghiệp Cà Mau sẽ đồng hành và hỗ trợ toàn diện cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khởi nghiệp với các dịch vụ như: Tư vấn, đào tạo, tài chính, sở hữu trí tuệ, cơ sở vật chất, các hoạt động hợp tác-kết nối, hoàn thiện sản phẩm/dịch vụ và thương mại hóa sản phẩm/dịch vụ. Ngoài nguồn lực sẵn có của mình, Khởi nghiệp Cà Mau sẽ liên kết, hợp tác với các đối tác để hỗ trợ và đáp ứng mọi nhu cầu của các startup trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

BAN CHỈ ĐẠO HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP CÀ MAU

RELATED POSTS