Kinh tế - Xã hội

Home » Tin tức » Giáo dục

Giáo dục

Công tác giáo dục – đào tạo của tỉnh luôn được sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương. Cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục – đào tạo được đầu tư nâng cấp và mở rộng, chất lượng giáo dục – đào tạo học sinh theo ngành học, bậc học đều có chuyển biến tích cực; tình trạng học sinh bỏ học do giao thông đi lại khó khăn đã được khắc phục, ngoài ra, tỉnh đã ban hành đề án xây dựng 1.588 cầu giao thông nông thôn và hỗ trợ tiền đò cho học sinh nghèo nông thôn từ đó đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội nói chung và phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh nói riêng.

Trường học ở vùng nông thôn Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Đối với công tác giáo dục và đào tạo, các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; quan tâm cải cách thủ tục hành chính, như: giảm các loại sổ sách, mẫu biểu không thật sự cần thiết, bãi bỏ nhiều loại thủ tục rườm rà và giảm bớt thời gian trả kết quả một số loại thủ tục.

Học sinh tham gia Đại hội TD – TT của tỉnh. Ảnh: Huỳnh Lâm.

Công tác đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị các trường đạt chuẩn quốc gia được chú trọng thực hiện. Đến đầu năm 2017, tỉnh Cà Mau có 246/543 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 45%.”

Đến tháng 5/2016, toàn tỉnh Cà Mau công nhận 100/101 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 99%; công nhận 9/9 huyện, thành phố hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt tỷ lệ 100%.

Tỉnh Cà Mau đang tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, lập kế hoạch xóa những điểm trường lẻ; ngành giáo dục đã thực hiện xong xét tuyển và thi tuyển viên chức, hiện đang tăng cường sắp xếp đội ngũ giáo viên, trước mắt thực hiện điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, tiếp tục hợp đồng giáo viên ngoài biên chế được giao để đảm bảo số giáo viên trên lớp theo quy định.

Các Trường học – cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh:

– Trường Chính trị tỉnh Cà Mau.
– Trường đại học Bình Dương – Cà Mau.
– Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Cà Mau.
– Trường Cao đẳng cộng đồng.
– Trường Cao đẳng y tế.
– Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật.
– Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau.

Nguồn: camau.gov.vn

RELATED POSTS