Tin tức thương mại

Home » Tin tức » Gắn phát triển sản phẩm OCOP với các hợp tác xã nông nghiệp

Gắn phát triển sản phẩm OCOP với các hợp tác xã nông nghiệp

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2022 – 2025.

Mục tiêu chung của Đề án là nâng cao năng lực chủ động áp dụng các biện pháp thích ứng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực, tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại nhằm phát triển bền vững các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 có 100% HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản sản phẩm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp.

gan phat trien san pham ocop voi cac hop tac xa nong nghiep hinh anh 1
Tỉnh Cà Mau sẽ quan tâm phát triển sản phẩm OCOP trong các HTX nông nghiệp

Phấn đấu xây dựng từ 3 – 5 mô hình HTX nông nghiệp áp dụng các biện pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, kết hợp mô hình kinh tế tuần hoàn để nghiên cứu, học tập và nhân rộng. Phát triển ít nhất 30 sản phẩm của hợp tác xã nông nghiệp gắn với phát triển các sản phẩm OCOP.

Đề án cũng hướng tới hình thành các diễn đàn về kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp, chia sẻ thông tin về biến đổi khí hậu, ứng dụng khoa học, công nghệ, các sáng kiến, kinh nghiệm tổ chức sản xuất, kinh doanh nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tỉnh Cà Mau hiện có 266 HTX hoạt động, trong đó, lĩnh vực nông nghiệp có 191 HTX. Tổng số thành viên của các HTX khoảng 4.300 thành viên, số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 4.500 người.

Trần Hiếu vov.vn thực hiện

RELATED POSTS